`
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:


De voorzitter Sjoerd-Jan Kievits

De penningmeester en secretaris Liesbeth den Hollander

Algemeen bestuurslid Jacob Visser